Zamówienie publiczne


Zaproszenie do składania ofert

17‑02‑2020 14:14:30

AP.43-00005/2020

Olsztyn, 17.02.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie przy ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, tel. 89 522 02 01/20, w trybie rozeznania rynku, zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usług serwisowych urządzeń biurowych zainstalowanych w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie na rok 2020 oraz odbiór zużytych materiałów do utylizacji.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym - zał. nr 3

Kryteria wyboru:

80 % - cena

20 % :

Część I - czas podjęcia działań serwisowych od zgłoszenia usterki, tj.

  1. Do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 20 pkt.
  2. Do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt.
  3. Powyżej 48 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt.

Część II - czas dostawy materiałów eksploatacyjnych

  1. Do 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania – 20 pkt
  2. Do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania – 10 pkt
  3. Powyżej 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania – 0 pkt

Termin i czas trwania:

Luty –Grudzień 2020

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferta ma zawierać

  1. Wypełniony zał. nr 2
  2. Wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 3.
  3. Dokumenty wymagane zgodnie z OPZ.
  4. Inne dokumenty (np. pełnomocnictwa itd. jeśli dotyczy).

Termin składania ofert: 24.02.2020 r. do godziny 12:00, w zamkniętej kopercie ze wskazaniem postępowania tj. „AP.43-00005/2020” oraz ze wskazaniem adresata i nadawcy, w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – II piętro
ul. Św. Barbary 9.

 

Informacji udziela.

Katarzyna Taźbierska – k.tazbierska@fundusz.olsztyn.pl

Marcin Rawski – admin@fundusz.olsztyn.pl

Zamówienie jest współfinansowane przez „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zał. nr 1
17‑02‑2020 14:10:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
275KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Zał. nr 2
17‑02‑2020 14:06:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
11KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 3
17‑02‑2020 14:01:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Taźbierska , w dniu:  28‑09‑2007 18:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2020 14:17:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive