Zamówienie publiczne


Zaproszenie do składania ofert

13‑09‑2019 15:05:10

Olsztyn, 13.09.2019 r.

AP.43-00015/2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z siedzibą
przy ul. Świętej Barbary 9 w Olsztynie tel. (0-89) 522 02 01 zaprasza do złożenia oferty
na: Organizację konferencji pn.: „Środki publiczne jako mechanizm gospodarki niskoemisyjnej. Finansowanie i dobre praktyki” – szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – 07.10.2019 r. Olsztyn

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu na dogodny dla obu stron.

 

Kryterium wyboru:

Cena – 90%

Doświadczenie  – 10%

 1. - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę
  z zakresu kompleksowej organizacji konferencji/szkolenia/spotkania z usługą cateringową
  dla min. 91 osób. – 5 pkt (zał. nr 3).
 2. - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi
  z zakresu kompleksowej organizacji konferencji/szkolenia/spotkania z usługą cateringową
  dla min. 91 osób. – 10 pkt (zał. nr 3).

 

Termin składania ofert: 18.09.2019 r. do godziny 08:30 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu ofertowych dostępnym z załączniku
nr 2
w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nadawcy i odbiorcy oraz ze wskazaniem postępowania, tj.: „AP.43-00015/2019”.

Oferta ma zawierać:

 1. Wypełniony zał. nr 2
 2. Wypełniony zał. nr 3
 3. Dwie, różne propozycji menu na obiad w formie bufetu.
 4. Pełnomocnictwa i inne dokumenty (jeśli dotyczy).

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udziela:

Pani Katarzyna Taźbierska - 89-522-02-14 k.tazbierska@fundusz.olsztyn.pl

 

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zał. nr 1
13‑09‑2019 14:59:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 2
13‑09‑2019 14:53:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 3
13‑09‑2019 14:49:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wyborze oferty

13‑09‑2019 14:35:23

Notatka z wyboru Wykonawcy

 1. Przedmiot zamówienia: Organizacja konferencji pn.: ‘Środki publiczne jako mechanizm gospodarki niskoemisyjnej. Finansowanie i dobre praktyki”
 2. Sposób zbierania ofert: ogłoszenie w siedzibie oraz na stronie BIP  WFOŚiGW.
 3. Porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Data złożenia oferty

Cena netto zamówienia

VAT

(23%)

Wartość brutto

Kryteria

Cena 90%

Doświadczenie 10%

RAZEM

1

Omega Hotel Sp. z o. o.

Ul. Sielska 4a

10-802 Olsztyn

OFERTA ODRZUCONA

2

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie

Plac Gen J. Bema 3, 10-516 Olsztyn

 

OFERTA ODRZUCONA

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Dawid Pokrzywnicki ul. Kanarkowa 47 11-041 Olsztyn

 

OFERTA ODRZUCONA

 

Z uwagi na fakt odrzucenia wszystkich ofert następuje unieważnienie postępowania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborze oferty

13‑09‑2019 14:19:31

Notatka z wyboru Wykonawcy

 1. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja cyklu szkoleń dla energetyków gminnych.
 2. Sposób zbierania ofert: ogłoszenie w siedzibie oraz na stronie BIP  WFOŚiGW.
 3. Porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Data złożenia oferty

Cena netto zamówienia

VAT

Wartość brutto

Kryteria

Cena 90%

Doświadczenie 10%

RAZEM

1

Omega Hotel Sp. z o. o. ul. Sielska 4a 10-801 Olsztyn

OFERTA ODRZUCONA

2

B&D Hotels S.A, ul. Barska 28/30; 02-315 Warszawa; Hotel HP Park al. Warszawska 119 10-701 Olsztyn

 

 

 

 

 

90

10

100 pkt

3

Firma Handlowo-Usługowa KaJa Jacek Przybylski ul. A. Necla 4/16 82-200 Wejherowo

OFERTA ODRZUCONA

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Dawid Pokrzywnicki ul. Kanarkowa 47, 11-041 Olsztyn

OFERTA ODRZUCONA

                   

 

 1. Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Do wykonania obu usług wybrano ofertę nr 2: B&D Hotels S.A, ul. Barska 28/30; 02-315 Warszawa;
Hotel HP Park al. Warszawska 119 10-701 Olsztyn, ponieważ złożyła najkorzystniejszą ofertę według przyjętych kryteriów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Taźbierska , w dniu:  28‑09‑2007 18:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑09‑2019 15:06:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive