Zamówienie publiczne


Informacja o wyborze oferty

16‑07‑2024 07:54:04

AP.43-00013/2024

Sygnatura sprawy

Notatka z wyboru Wykonawcy zamówienia /finansowanego ze środków krajowych/ finansowanego przy udziale środków Unii Europejskiej/ o wartości nieprzekraczającej kwoty 20.00,00 zł netto/
o wartości od 20.00,00 zł netto do 50.000,00 zł netto/o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 zł netto i nieprzekraczającej
130 000 zł.

  1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie, dostawa i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej (1 szt.)
  2. Szacunkowa wartość zamówienia: 605,00 zł netto tj. 744,15 zł brutto.
  3. Sposób zbierania ofert: ogłoszenie na stronie BIP WFOŚiGW ora wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców.
  4. Porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Data złożenia oferty

Cena netto zamówienia

VAT

Wartość brutto

Kryteria

Termin dostawy i montażu – 20%

Cena 80%

RAZEM

1

GARDIUK Sp. z o. o.

Ul. Garlicka 100

32-087 Garlica Murowana

07.07.2024

OFERTA ODRZUCONA – Brak podpisu oferty zgodnie z zapytaniem

2

Pracownia Szyldów i Reklam Robert Czagowiec

04-921 Warszawa ul. Walcownicza 35d

05.07.2024

 

 

 

20 pkt

80 pkt

100 pkt

Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Do wykonania usługi wybrano ofertę nr 2: Pracownia Szyldów i Reklam Robert Czagowiec04-921 Warszawa ul. Walcownicza 35d, która złożyła najkorzystniejszą ofertę według przyjętych kryteriów.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Taźbierska , w dniu:  28‑09‑2007 18:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑07‑2024 07:54:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive