BIP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Search:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W OLSZTYNIE

ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn
tel. (089) 522 02 00
(089) 522 02 10
(089) 522 02 20
(089) 522 02 30
fax: (089) 522 02 09 / (089) 522 02 25
e-mail: info@wfosigw.olsztyn.pl
http:// www.wfosigw.olsztyn.pl


NIP 739-37-84-538
REGON 280470792